WE MUST HUMANIZE OUR FUTURE

WE MUST HUMANIZE OUR FUTURE

Lene Gammelgaard blev verdenskendt i 1996, da hun overlevede bestigningen af Mount Everest den 10. maj 1996. Lene har siden været utrættelig i sin udbredelse af de mentale metoder, hun har udviklet med afsæt i sin mentale forberedelse til Everest bestigningen. Lene innoverer mentale strategier til at mobilisere fornyet håb og kontinuerlig kampgejst i individer og organisationer.

Lene har opnået stor anerkendelse og respekt i internationale sammenhænge på grund af sine nyskabende oplæg og seminarer om, hvordan vi mennesker kan programmere vores hjerner til succes.

2016-04-15 15.51.57-10

Lenes klienter mærker mobiliseringen af nye ressourcer under selve foredraget og kan tage de simple mentale metoder med sig – der hver eneste dag kan implementeres for at nå det, vi stræber efter i livet.

Lene’s ærlige tilgang til hvor meget det kræver af os, at skabe og fastholde succes – er revitaliserende og globalt anerkendt.

INTEGRITET ETIK OG personlig moral ER AFGØRENDE FOR EN LEVE VÆRDIG FREMTID

Foto Globe Selfresponsibility

VI SKAL TAGE FUNDAMENTAL ETISK OG MORALSK STILLING
TIL HVORDAN VI VIL INFLUERE PÅ FREMTIDEN

Futuristen Lene skaber mentale waypoints mellem det der er nu – og det der vil kommer. Lene er filosofisk  menneske – menneske, der er globalt efterspurgt i disse tider, hvor tidsånden bevæger sig mod HUMANIZE – at vi bliver tvunget til at sætte mennesket – og menneskets behov for mening – mere i fokus, for at sikre at vi oplever den globale fremtid.

 

Lene provokerer konstruktivt og – mobiliserer visioner med ledere, medarbejder, virksomheder og organisationer verden over, der har til hensigt at genopfinde sig selv og omdefinere deres marked for at overleve ind i fremtiden.

  • Pioneering for the Future og
  • Collaboration like never before er de to internationalt mest efterspurgte temaer de seneste 6 måneder.

Lene risikerer at miste kunder – fordi hun tør stå ved og italesætter, at ekstraordinære resultater ofte afkræver os så meget mere, end vi som udgangspunkt er beredte til at investere. Lene har på den hårde måde erfaret – at integritet kombineret med Viljen til at Lide – betyder forskel mellem liv og død. Også i business sammenhænge.

Fremtiden har ikke engang fremtids forskerne styr på – før bagefter. Dog bliver vi kontinuerligt bombarderet med stressende input om hvor hurtigt ALTING forandrer sig i disse år og bud på hvad der venter os.

Og hvad skal vi så stille op? 

Digital transformation, robotisering, kunstig intelligens og udfasning af det vi i dag opfatter som arbejde, er blandt de mange Mega Shifts, der transformerer vore professionelle og private liv. Teknologiske tsumanier og livsrøvende sociale medier omformer vores virkelighed, vores kulturer og samfund – påvirker hvordan vi opfatter os selv.

Vi må innovere os selv

Risikovillighed er grundlaget for al innovation. Innovation starter jo med en tanke formet i vores hjerne – der har mulighed for at blive omsat i handling – der så indvirker på virkeligheden. Human Innovation.

For at trives i det ukendte fremtids univers – må vi tilpasse os – om vi ønsker det eller ej. Vi er tvunget til at give slip på noget af det, der tidligere gav struktur, til vores selv opfattelse.

foto lead for a difference

Vi har lov til at forfølge vore egne drømme og ambitioner

Derfor har jeg opfundet Human Innovation – The Everest Way. Livet og fremtiden må godt være storslået, se blot på WORLD ECONOMIC FORUMS VISION – COMMITTED TO IMPROVING THE STATE OF THE WORLD

For at opdage hvad vi inderst inde virkelig ønsker, skal vi søge indad og afdække, hvad der skal til, for at vores eget korte liv er meningsfuldt. Fordi vi som mennesker i en yderst priviligeret tidsalder, har lov til at forfølge vore egne drømme og ambitioner. Vi er altså ikke kun sat i verden for at opfylde politikeres og skrivebords økonomers statistiske tvangsforestillinger om hvad boks, det enkelte individ skal presses ned i, for at bidrage mest muligt til skatte kassen og en tvivlsom velfærds STATSMODEL.

Vi har ret til at finde meningen med vores eget liv

Ofte ender denne mening med også at bidrage til det større fællesskab. Og så har vi jo sandt velfærd – i betydningen, at mennesker lever vel i den proces livet er, hvilket naturligvis forudsætter selvforsørgelse. Men der er så mange andre måder end den politisk udstukne, materialistiske, forbrugeristiske metode til at fare vel gennem eget liv – fremfor at blive en brik i den økonomisk feudalisme, som nok er det vi lever med i dag.

 

Survival of the FUTURISTS

Lene har praktisk erfaring med såvel risikovillighed og innovation. Som Lene deler – vi skal tilpasse os fremtiden mens den sker og turde handle uden sikkert afsæt i et solidt fundament.  Vi kan innovere os selv og udnytte og trives med de hurtige skift.

Vi skal forny os som mennesker gennem Human Innovation.

2016-04-15 15.51.57-2

Menneskeheden har aldrig oplevet så udbredt Global vækst og connectivity på trods af absurd social ulighed, Samtidig påvirkes vores liv af ustabilitet – fra skiftende jobudsigter og multikulturel uro og terrorisme, desillusionering i relation til magtfulde ikoner og institutioner.

I dag virker det som en løbende udfordring at navigere i nutiden. %-delen af personer med stress og forbruget af psykofarmaka afdækker måske  en dehumaniserende tilbøjelighed, der koster såvel trivsel som kroner og ører. Et  bestyrtende tidsbillede, som enkeltpersoner, regeringer såvel som virksomheder skal genoverveje, for at fremskynde menneskelig innovation og reducere omkostningerne til langtidssygemeldinger og overførselsindkomster. Samt de menneskelige ressourcer, der ikke kommer i spil og bidrager med deres unikke tiltag.

Lene Gammelgaard lever det hun promoverer, menneskelig innovation driver hende dagligt. Lene eksploderer Status Quo, omgår tilsyneladende uoverstigelige forhindringer og påvirker historien – hun blev den første skandinaviske kvinde til at besige Mount Everest 10. maj 1996.

Lene har en juridisk grad, er uddannet indenfor psykoterapi og journalistik.

Lene er drevet til at gennemføre sin visionære tænkning og bidrager som en social iværksætter og Top Motivational Speaker, der deler THE EVEREST WAY – erfaringsbaserede mentale strategier til at mobilisere innovation i mennesker og af mennesker.

Lene deler de mentale løsninger der har givet hende den position hun har i dag – og plæderer for den selvansvarlighed – det kræver i den enkelte – for at implementerer strategien til at skabe det liv – vi stræber efter.

Lene reflekterer – eksekverer – tilpasser – transformerer – holder ved og ud – indtil hun har opnået det, hun satte sig for at gøre.

Den livs filosofi vil hun gerne give videre.

AT GIVE OP FINDES IKKE i Lene’s ordforråd. Til gengæld er det vigtigt vi holder PAUSER i vores liv.

Hjernen skal have ro for at blive i stand til at innovere. Og sindsro er en moderne mangelvare der nedsætter kreativit.

Lene tilbyder EVEREST WAY til alle, der stræber efter en leveværdig fremtid.

Lene is committed to improving the state of the world

DET ER OP TIL DIG AT FINDE IND TIL HVAD DER GIVER LIVET MENING!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s